Avís legal

INTRODUCCIÓ:

El present document té com a finalitat l’establiment i la regulació de las normes d’ús d’aquest portal web, entenent com a tal totes les pàgines i els seus continguts, propietat de GALVEZ DENTAL S.L., a les quals s’hi accedeix mitjançant el domini http://www.galvezdental.com/. La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions incloses a aquest avís legal. L’usuari es compromet a llegir atentament aquest avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d’ús poden sofrir modificacions.

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

– Raó social: GALVEZ DENTAL S.L.

– CIF:B66581208

– Domicili: Av. Sant Esteve 56, 08211 Castellar del Vallés (Barcelona)

– Telèfon: 93 747 09 98

– Correu electrònic: info@galvezdental.com

– Delegat de protecció de dades: dpd@grupoiwi.com

– Nom del domini: http://www.galvezdental.com

– Registre Sanitari:

– Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona T 44960, F 112, S8, H B 472567

USUÀRIS/ÀRIES:

L’accés i l’ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUÀRI/A, que accepta, amb aquest accés i ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les condicions esmentades són d’aplicació, amb independència de les condicions generals de contractació que, si escau, resulten d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL:

http://www.galvezdental.com proporciona accés a diferents informacions sobre la nostra entitat, apartats de contacte, hiperenllaços a xarxes socials, i que d’ara endavant són continguts pertanyents a GALVEZ DENTAL o als seus llicenciadors, als quals l’usuari/ària pot tenir-hi accés. L’usuari/ària assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a serveis o continguts determinats, o per possibilitar la resposta en relació amb les seves consultes als apartats de contacte de la present pàgina web, etc. En aquest registre, la usuari/ària és responsable d’aportar informació veraç i lícita.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

GALVEZ DENTAL, per ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.2, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GALVEZ DENTAL. En cap moment, excepte manifestació expressa en sentit contrari , l’accés, la navegació, o l’ús del lloc web o dels seus continguts confereix a l’usuari/ària cap dret sobre els signes distintius inclosos en ell.

L’usuari/ària es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que són  titularitat de GALVEZ DENTAL.

En cas que l’usuari/ària enviï informació de qualsevol tipus a GALVEZ DENTAL a través de qualsevol dels canals habilitats per a fer-ho dins del nostre portal web, l’usuari/ària declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho amb total llibertat, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual ni qualsevol altre dret de tercers i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

GALVEZ DENTAL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions als continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. El contingut, la informació i els consells expressats en aquest portal web s’han d’entendre com simplement orientatius. GALVEZ DENTAL no respon de cap manera de l’efectivitat o l’exactitud de la informació esmentada i queda exempt de qualsevol responsabilitat davant els usuaris i les usuàries que en facin ús.

En aquest lloc web és possible publicar-hi continguts i comentaris aportats per tercers. GALVEZ DENTAL no respon de la seva veracitat ni exactitud, i queda exempt de qualsevol responsabilitat vers els usuaris i les usuàries que en facin ús. GALVEZ DENTAL es reserva el dret de modificar el contingut del lloc web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. Així mateix, l’empresa declina tota responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar per falta de disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc i dels serveis que s’hi ofereixen. Tampoc podem garantir la absència de virus ni d’altres elements al Web que puguin produir alteracions al vostre sistema informàtic. GALVEZ DENTAL declina qualsevol responsabilitat pels serveis i la informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest lloc, atès que no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en llocs web de tercers. Aconsellem els/les usuaris/àries d’aquests llocs que actuïn amb prudència i que consultin les possibles condicions legals que s’exposin a aquelles webs. Així mateix, els/les usuaris/àries que remetin qualsevol tipus d’informació a GALVEZ DENTAL s’han d’assegurar que aquesta sigui veraç i que no vulneri cap dret de tercers ni la legalitat vigent. Si creieu que qualsevol contingut o informació d’aquest lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent, agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres a través dels mitjans que considereu oportuns, bé per correu electrònic info@galvezdental.com o bé al número de telèfon 93 747 09 98, per tal que puguem adoptar les mesures oportunes.

MODIFICACIONS:

GALVEZ DENTAL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de este com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS:

En el cas que en nom del domini es posin en funcionament enllaços o hipervincles que recaiguin en altres llocs d’internet, GALVEZ DENTAL no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas GALVEZ DENTAL assumeix cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, i no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap dels hipervincles esmentats o en altres llocs d’internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

L’usuari/ària reconeix i accepta que GALVEZ DENTAL no és responsable de les pèrdues o danys en què l’usuari/ària pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, la precisió o l’existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o d’altres materials oferts a través del lloc web esmentat o d’altres recursos.

DRET D’EXCLUSIÓ:

GALVEZ DENTAL  es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta pàgina web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris i usuàries que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

GENERALITATS:

GALVEZ DENTAL perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal i exercirà totes les accions civils i penals que li corresponen per dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre GALVEZ DENTAL i l’usuari/ària es regeix per la normativa espanyola vigent. I sempre que la normativa vigent a aquest efecte ofereixi a les parts la possibilitat de sotmetre a un fur determinat qualsevol controvèrsia entre la persona responsable del lloc web i l’usuari/ària aquesta controvèrsia s’haurà de sotmetre als Jutjats i tribunals de la ciutat d’Barcelona.

PLATAFORMA EUROPEA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA:

Us informem que davant de qualsevol problema derivat del servei contractat o del producte venut, podeu utilitzar la plataforma europea de resolució de disputes en línia que és:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES.

Necessites ajuda?